محصولات

SK4 / 104

SK4   / 104

اجاق گاز فر سينوسي 

رويه يک تکه سفيد/ نقره اي / مشکي

بدنه رنگ پودري الکتروستاتيک سفيد/ نقره اي/ مشکي

تمام ترموکوپل تاپ تايم (صفر ثانيه)

نمايشگر الکترونيکي دماي مخزن فر (ترمومتر)

بغل کابين فر خود پاک کننده (سلف کلين)

تايمر ديجيتال بزرگ لمسي

شيشه ها فلوت نشکن

لعاب بادوام مخزن فر

دستگيره ها و ولوم هاي آلومينيومي

فندک الکتريکي اتوماتيک شعله ها (سرخود)

مجهز به فندک مخزن فر

قفل ايمني الکتريکي کابين فر

سرشعله ساباف بهينه سوز

سيستم گازرساني آلومينيومي

 دو موتور و سيخ جوجه گردان

 پايه قابل تنظيم